Blog

 • Strona główna
 • Blog
 • Odpowiedzialność za teren budowy. Pożar, kradzież, zalanie – co dalej?

Odpowiedzialność za teren budowy. Pożar, kradzież, zalanie – co dalej?

Spis treści

Zgodnie z art. 652 kodeksu cywilnego, jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Co to oznacza dla wykonawcy? Po podpisaniu umowy, od momentu protokolarnego przejęcia placu budowy, wykonawca robót budowlanych ponosi odpowiedzialność za teren budowy, jak za mienie własne, a odpowiedzialność za mienie znajdujące się na placu budowy spoczywa na wykonawcy tak długo, jak długo nie przekaże on protokolarnie całości inwestorowi (po skończonych pracach). Również do obowiązków wykonawcy należy zabezpieczenie terenu budowy, znajdującego się na nim mienia oraz samego budynku.  

Ubezpieczenie OC na budowie

W rozmowach z naszymi klientami, którzy są wykonawcami robót budowlanych, bardzo często spotykamy się z przekonaniem, że to ubezpieczenie OC zapewnia im kompleksową ochronę w zakresie zagrożeń związanych w pracą na budowie.   

Generalny wykonawco. Przed tym NIE chroni cię twoje ubezpieczenie!

Czy wiesz, że twoje ubezpieczenie OC nie chroni cię przed szkodami w mieniu na terenie budowy?

Rozwiązaniem Twoich problemów jest ubezpieczenie CAR/EAR, które ochroni Cię na wypadek powodzi, zalania, pożaru i innych wypadków.

W trakcie trwania procesu budowlanego zdarzają się jednak sytuacje, w których posiadanie samego ubezpieczenia OC może okazać się niewystarczające. Zadaniem ubezpieczenia OC jest ochrona od konsekwencji szkód, które zostaną wyrządzone osobom trzecim. Tymczasem w trakcie trwania procesu budowlanego (do momentu protokolarnego przekazania prac inwestorowi) cała inwestycja traktowana jest tak, jakby była własnością wykonawcy. Nie ma tu więc mowy o podmiocie trzecim. Efekt? Standardowe ubezpieczenie OC nie ochroni całej odpowiedzialności, która jest nakładana na wykonawcę w procesie budowlanym.

CAR/EAR – po co się ubezpieczać?

Wśród postanowień kontraktowych na roboty budowlane wciąż bardzo często spotyka się wymóg posiadania wyłącznie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, natomiast rzadziej – niestety – wymóg ubezpieczenia ryzyk budowy (CAR/EAR).  

Dowiedz się

Dlaczego warto zawrzeć ubezpieczenie CAR/EAR?

Warto jednak pamiętać, że brak takiego wymogu nie ściąga? z wykonawcy odpowiedzialności za plac budowy. Wprost przeciwnie – całość inwestycji traktowana jest jak jego własność, więc – przy braku ochrony ryzyk budowy – pełna odpowiedzialność za pokrycie ewentualnych strat spoczywa na nim. Odpowiedzialność jest opisana w kodeksie cywilnym. A ten jest z kolei dokumentem nadrzędnym wobec umów zawieranych z inwestorami.  

SPRAWDŹ TEŻ: Odpowiedzialność generalnego wykonawcy za roboty budowlane

Szkody na budowie

Do szkód, które najczęściej mają miejsce na terenie budowy należą: 

 • Pożary,  
 • Zalania,  
 • Katastrofy budowlane,  
 • Kradzieże.  

Każda z tych sytuacji może poskutkować ogromnymi stratami. Pożar pod koniec prac, na dzień czy dwa przed oddaniem budowy, to gwarancja ogromnych strat w wybudowanym już obiekcie. Jakie konsekwencje czekają wykonawcę?  

Zakładać należy, że prace już wykonane i zafakturowane, ale zniszczone podczas zdarzenia losowego (np. pożaru, zalania) nie uzyskają odbioru. Inwestor najpewniej będzie oczekiwał odbudowy obiektu bez dodatkowego wynagrodzenia. I będzie miał do tego pełne prawo. Potwierdzają to wyroki sądów. W przypadku jednego z naszych klientów zapadł wyrok, w którym sąd orzekł, że nawet odbiory częściowe nie zwalniają generalnego wykonawcy z odpowiedzialności za teren budowy. Tak długo jak trwają prace, tak długo to on jest odpowiedzialny. Nieważne, czy budowa ulegnie spaleniu, czy spadnie na nią samolot, czy może zaleją ją gwałtowne deszcze czy grad – całe ryzyko spoczywa właśnie na wykonawcy.  

  Pobierz nasz poradnik przetargowy dla branży budowlanej!

  Wypełnij formularz!

  CAR/EAR – ile kosztuje ubezpieczenie?

  Dlatego też tak istotne jest skuteczne zabezpieczenie się na wypadek podobnych zdarzeń. A chronić przed ich konsekwencjami będzie tylko ubezpieczenie ryzyk budowy – CAR/EAR. Biorąc pod uwagę, że jego koszt wynosi około 1 promila wartości inwestycji (przy standardowym budownictwie kubaturowym), CAR/EAR naprawdę się opłaca. Przy inwestycji na poziomie 10 mln PLN koszt ubezpieczenia budowlano-montażowego wyniesie około 10 tys. PLN. Jednocześnie koszt napraw a czasem nawet odbudowy całego obiektu to koszt na poziomie kilku, a nawet kilkunastu milionów złotych.  

  Wykonawco, czy stać cię na takie ryzyko? Przykłady licznych podmiotów budowlanych pokazują wyraźnie, że poważny pożar czy zalanie – zwłaszcza pod koniec inwestycji – może doprowadzić do dramatycznych problemów finansowych. Chroń się przed nimi.

  SPRAWDŹ TEŻ

  Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy. Na co należy zwrócić uwagę?
  Jakub Mucha

  Jakub Mucha

  Founder i CEO w IBU

  Spędził setki godzin na rozmowach z branżą budowlaną, projektową i IT. Doświadczony broker o szerokiej, specjalistycznej wiedzy.

  W ubezpieczeniach od 17 lat.

  Odwiedź profil na LinkedIn

  Może zainteresuje

  Cię także: