Blog

Po co deweloperowi budowlanemu ubezpieczenie? 5 powodów

W branży budowlanej deweloperzy stawiają czoła różnym wyzwaniom, dotyczącym zarówno właściwego oszacowania kosztu inwestycji, realizacji projektu, jak i późniejszej sprzedaży mieszkań. Ubezpieczenia są dla dewelopera kluczowym elementem zarządzania ryzykiem i minimalizacji krytycznych dla firmy zdarzeń. 

Deweloperzy napotykają wiele potencjalnych zagrożeń, które mogą wpłynąć na realizację ich projektów. Od uszkodzeń mienia, przez wypadki na placu budowy, aż po problemy natury prawnej – każde z tych zagrożeń może przynieść ogromne straty finansowe. Konsekwencji części z nich można uniknąć, zawierając odpowiednie ubezpieczenie dostosowane do profilu działalności dewelopera.

Deweloper powinien posiadać kilka polis OC: 

  • ubezpieczenie OC dewelopera,  
  • ubezpieczenie CAR budowy,  
  • ubezpieczenia OC podwykonawców, 
  • ubezpieczenie OC kierownika budowy,  
  • ubezpieczenie OC projektanta, 
  • ubezpieczenie mienia (niesprzedanych przez dewelopera lokali). 

Dlaczego to takie ważne i po co właściwie deweloperowi ubezpieczenie?

Podpowiadamy!

Ochrona placu budowy (ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy – CAR)

Na placu budowy zdarzają się nieprzewidziane wypadki, które mogą poważnie zakłócić postęp prac, a nawet spowodować całkowite zniszczenie przedmiotu prac budowlanych. Przykładami tego typu szkód są pożary, zalania i różnego rodzaju wypadki uszkadzające powstającą budowlę. Szczególnie dotkliwe potrafią być pożary – zwłaszcza te pojawiające się na finiszu prac budowlanych. Polisa CAR w swoim zakresie pokrywa ryzyko pożaru i innych szkód żywiołowych. 

Odpowiednio skonstruowana polisa CAR zapewnia pokrycie kosztów związanych z koniecznością „nadrobienia” strat i zatrudnieniem pracowników w godzinach nocnych lub dniach wolnych od pracy w przypadku szkody.

Często na terenie prac znajdują się wartościowe materiały albo sprzęt budowlany. Są one narażone na różnorakie zagrożenia takie jak kradzież, wandalizm czy też uszkodzenie spowodowane warunkami atmosferycznymi. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) zapewnia ochronę przed kosztami wynikającymi z takich incydentów.

Ochrona przed roszczeniami majątkowymi osób trzecich (ubezpieczenie OC dewelopera) 

Podczas realizacji projektów budowlanych deweloperzy są narażeni na różne rodzaje ryzyk związanych z potencjalnymi roszczeniami osób trzecich. Budowy często odbywają się w pobliżu zamieszkałych obszarów, co zwiększa ryzyko roszczeń ze strony osób trzecich.  

Podczas prowadzenia prac budowlanych mogą zostać uszkodzone okoliczne budynki lub inne mienie znajdujące się w sąsiedztwie budowy. Kopiąc fundamenty, można uszkodzić kabel lub rurę doprowadzającą media do innych budynków. Potencjalnych możliwych szkód jest bardzo dużo, a ich rozmiar (a przez to wpływ na sytuacje finansową dewelopera) może być znaczny. Ubezpieczenie OC dewelopera chroni przed finansowymi konsekwencjami takich zdarzeń.

Ochrona przed błędami i zaniedbaniami (ubezpieczenie ryzyk budowy CAR) 

Właściwie zawarte polisy powinny zabezpieczać dewelopera przed konsekwencjami błędów projektowych oraz nieprawidłowego wykonania budowy. W branży budowlanej często zdarzają się sytuacje, w których błędy w projekcie mogą doprowadzić do szkody. Nieprawidłowe wykonanie robót to tylko krok do poważnych konsekwencji. Skutkami powyższych błędów może być konieczność przeprowadzenia kosztownych napraw lub nawet zburzenia i odbudowy części budynku. 

Niewłaściwe zaprojektowanie lub wykonanie elementu budynku i konieczność jego przebudowy pociąga za sobą ogromne koszty. Ubezpieczenie ryzyk budowy (CAR) zabezpiecza dewelopera przed konsekwencjami takich zdarzeń. Dobra polisa OC posiada również w zakresie ochrony szkody związane z projektowaniem.

Zabezpieczenie przed roszczeniami pracowniczymi lub szkodami osobowymi (ubezpieczenie OC dla dewelopera) 

Prace budowlane niosą ze sobą wysokie ryzyko wypadków przy pracy. W przypadku wypadku na placu budowy ubezpieczenie OC dewelopera pokryje ewentualne odszkodowania oraz koszty prawne związane z dochodzeniem roszczeń. W procesie budowlanym w zakresie ubezpieczenia OC szkody związane z wypadkami przy pracy są jednymi z najczęstszych szkód, a wypłaty zasądzane z tego tytułu są coraz wyższe. Dzięki ubezpieczeniu OC deweloper unika ryzyka finansowego związanego z ewentualnymi procesami sądowymi, co ma istotne znaczenie dla utrzymania stabilności finansowej firmy. Ubezpieczenie OC dewelopera zapewnia ochronę przed roszczeniami pracowników oraz osób trzecich, którzy mogą dochodzić odszkodowania za doznane urazy.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie dla dewelopera: kompendium wiedzy

Zabezpieczenie się przed poważnymi konsekwencjami finansowymi szkód (ubezpieczenie OC dewelopera i ubezpieczenie ryzyk budowy CAR) 

Najważniejszym powodem, dla którego deweloper powinien zawrzeć ubezpieczenia, jest zabezpieczenie się przed istotnymi skutkami szkód różnego rodzaju. Koszt ubezpieczenia jest relatywnie niski, a właściwe dostosowanie polis do skali i profilu działalności pozwoli na zapewnienie deweloperowi spokoju w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.  

W momencie realizacji inwestycji metodą gospodarską nie warto polegać na polisach OC podwykonawców. Polisy te mogą nie posiadać odpowiedniego zakresu ochrony, sumy mogą być niewystarczające, a zapisy w nich zawarte mogą wykluczyć odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody. Zawarcie właściwej polisy CAR (lub wymuszenie takiej na generalnym wykonawcy) jest kluczowe przy odpowiednim zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym. 

Czy zawsze mamy pewność, że na przykład firma kładąca kable elektryczne ma odpowiednią polisę? Firma ta powoduje pożar na ostatnim etapie budowy i spaleniu ulega w zasadzie cały budynek. Szkoda może mieć wartość kilkunastu bądź kilkudziesięciu milionów, a limit z polisy może wynosić kilkaset tysięcy. Różnica w zasadzie jest nie do wyegzekwowania od podwykonawcy i stanowi ogromny koszt dla dewelopera. Ubezpieczenie CAR zabezpiecza przed takim ryzykiem – suma ubezpieczenia powinna być taka sama jak wartość robót. 

Podsumowanie – zabezpieczenie dla dewelopera 

Ubezpieczenie dla dewelopera jest niezbędnym narzędziem w zarządzaniu ryzykiem w branży budowlanej. Bardzo ważne jest zawarcie odpowiednich polis z zakresem i limitami dopasowanymi do działalności dewelopera. Jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie odpowiedniej ochrony jest skorzystanie z pomocy brokera mającego odpowiednie doświadczenie i wiedzę o ubezpieczeniach dla deweloperów.  

Posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia sprawia, deweloperzy mogą skutecznie minimalizować ryzyko finansowe związane z potencjalnymi szkodami. Dlatego każdy deweloper budowlany powinien rozważyć zakup ubezpieczenia, które zapewni ochronę przed różnorodnymi ryzykami związanymi z prowadzeniem działalności.

Krzysztof Gąsiorowski

Krzysztof Gąsiorowski

Broker.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze klientów z sektora budowlanego. W swojej karierze pracował z największymi firmami budowlanymi i deweloperskimi w Polsce. Odpowiada też za obsługę ubezpieczeń majątkowych i zdrowotnych.

W ubezpieczeniach od 20 lat.

Może zainteresuje

Cię także: