Grupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku takich zdarzeń, jak: śmierć, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, operacja, trwały uszczerbek na zdrowiu, niezdolność do pracy, urodzenie dziecka, śmierć bliskiej osoby itp. Katalog świadczeń wraz z sumami ubezpieczenia jest każdorazowo dostosowywany do wielkości, a także specyficznych potrzeb i wymagań danej firmy. 

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla każdej firmy, niezależnie od przychodów czy wielkości zatrudnienia. Mogą przystąpić do niego pracownicy, kadra zarządzająca, a także małżonkowie, partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci pracowników.

Analizujemy potrzeby, doradzamy, porównujemy oferty i rekomendujemy najkorzystniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie.

Jeżeli w Twojej firmie:

 • Nie funkcjonuje program grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Zakres ubezpieczenia jest niewystarczający - nie odpowiada realnym potrzebom.
 • Obecny program był wdrożony kilka lat temu, a w międzyczasie pojawiły się nowe potrzeby ubezpieczeniowe.
 • Chcesz sprawdzić rynek i zobaczyć, czy aktualne ubezpieczenie jest najlepszym możliwym wyborem.
 • W obecnym programie nie ma możliwości objęcia ochroną partnerów oraz dzieci pracowników.
 • Firma zwiększyła zatrudnienie i zastanawiasz się, czy istnieje możliwość dodania kolejnego wariantu ubezpieczenia lub poprawy zakresu.

Porozmawiaj z nami i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Jaki jest koszt ubezpieczenia?

Średnia składka za osobę za miesiąc wynosi ok. 50-150 zł.

Składka za ubezpieczenie może być w całości finansowa przez pracodawcę lub pracownika bądź też współfinansowana przez obie strony.

W przypadku większych firm istnieje możliwość stworzenia kilku różnych wariantów ochrony, jak również odrębnego wariantu przeznaczonego dla kadry zarządzającej.

Aby uruchomić grupowe ubezpieczenie na życie, wymagana jest partycypacja na poziomie ok. 50-60%.

Wyróżnikami negocjowanych przez nas warunków ubezpieczenia są m. in.:

 • Bardzo elastyczna definicja niezdolności do pracy w zawodzie IT.
 • Definicja pracownika uwzględnia różne formy zatrudnienia.
 • Wysokie sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci, poważnego zachorowania.
 • Wysokie kwoty świadczeń za trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Wysokie kwoty świadczeń za trwałe inwalidztwo na skutek nieszczęśliwego wypadku - w formie comiesięcznej wypłaty.

Chciałbyś wiedzieć

Jak zabezpieczyć się finansowo przed tym, czego się boimy?

Co zyskuje pracownik:

 • Atrakcyjny benefit pracowniczy.
 • Poczucie bezpieczeństwa finansowego.
 • Szeroki zakres ochrony przy relatywnie niskiej składce.
 • Możliwość objęcia ochroną także małżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci.
 • Możliwość indywidualnej kontynuacji po odejściu z pracy.

Co zyskuje pracodawca:

 • Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy.
 • Możliwość budowania zaangażowania pracowników.
 • Kreowanie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy, który dba o swoją kadrę i ich bliskich.
 • W przypadku finansowania składek możliwość wliczenia ich w koszty uzyskania przychodu.
 • Zwolnienie z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej (przy spełnieniu prostych warunków).

Chcesz dowiedzieć się

Jak uchronić się przed zawodowymi konsekwencjami nieszczęśliwego wypadku?

Jak wygląda nasz proces?

1.

Analiza obecnej sytuacji

Kompleksowo przeanalizujemy zapotrzebowanie Twoich pracowników. Na podstawie krótkiej ankiety i rozmowy ustalimy optymalny zakres ubezpieczenia.

2.

Pozyskanie ofert

Pozyskamy oferty z rynku, wynegocjujemy ich zakres zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

3.

Porównanie ofert

Otrzymane oferty szczegółowo przeanalizujemy. Wynegocjujemy ich najlepsze możliwe warianty i wskażemy 2 lub 3 propozycje najlepiej spełniające Twoje oczekiwania.

4.

Finalizacja

Zorganizujemy spotkanie z Tobą i z Twoimi pracownikami. Wyjaśnimy wątpliwości, odpowiemy na wszystkie pytania aby mieć pewność, że dane rozwiązanie będzie najkorzystniejsze w tym przypadku.

5.

Wsparcie przy wdrożeniu programu

Pomożemy przy gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do uruchomienia programu. Będziemy wspierać w obsłudze systemu IT. Zajmiemy się prawidłowym i terminowym zakończeniem umowy u dotychczasowego dostawcy.

6.

Obsługa trwającego programu

Będziemy doradzać w trakcie trwania programu. Pomożemy w likwidacji skomplikowanych szkód. Systematycznie monitorujemy rynek, dzięki czemu możemy dostarczać najbardziej aktualną wiedzę w tym temacie.

Potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu ubezpieczenia grupowego w swojej firmie?

A może ubezpieczenie, które posiadasz, nie jest dopasowane do potrzeb Twoich pracowników?

Poznaj inne produkty dla Twojej firmy