Blog

Prywatna opieka medyczna – czy może działać dobrze?

Od dawna państwowa opieka zdrowotna boryka się z wieloma problemami, których główną przyczyną jest brak pieniędzy. Konsekwencją wieloletniego niedofinansowania jest m.in. zbyt mała liczba lekarzy i pielęgniarek, co przekłada się z kolei na długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty i niską jakość świadczonych usług. Często okres oczekiwania na wizytę był tak długi, że pacjenci musieli korzystać z tych usług prywatnie. O ile do początku 2020 roku to wszystko jeszcze „jakoś” funkcjonowało, to po rozpoczęciu pandemii publiczna służba zdrowia z dnia na dzień przestała spełniać swoją funkcję. Pacjenci zmuszeni byli poszukać innego rozwiązania. Coraz większym sukcesem okazuje się prywatna opieka medyczna.

Najbardziej pożądany benefit dla pracowników IT - prywatna opieka medyczna

Alternatywą dla NFZ jest prywatna opieka medyczna. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń w III kwartale 2021 roku prawie 3,7 miliona Polaków posiadało pakiety medyczne, co stanowiło wzrost rok do roku o 17% (https://piu.org.pl/prywatne-ubezpieczenie-zdrowotne-ma-juz-blisko-37-mln-polakow-wyniki-po-iii-kw-2021-r/). Coraz więcej firm zaczęło proponować pracownikom prywatną opiekę zdrowotną jako benefit, co jest zgodne z oczekiwaniami – zwłaszcza w branży IT. Według badania Bulldogjob w 2021 roku aż 64% pracowników z tej branży uważało opiekę medyczną za najatrakcyjniejszy z benefitów.

Stale zwiększająca się liczba posiadanych przez Polaków pakietów medycznych, jak i liczba obsługiwanych przez prywatne placówki pacjentów doraźnych spowodowała, że część problemów, które wcześniej dotykały państwową służbę zdrowia, zaczęła występować też u prywatnych dostawców usług medycznych. Jako broker obsługujący ponad 200 firm z branży IT otrzymujemy sygnały, że czas dostępu do specjalistów w ramach pakietów medycznych znacznie się wydłużył. Zamiast kilku dni czas oczekiwania wynosi czasami kilka tygodni! Problemy te występują wszędzie – niezależnie od dostawcy usług.

Doświadczenie naszych klientów pokazało, że sama zmiana dostawcy nie rozwiązuje problemu, a jedynie go na jakiś czas maskuje. Przy zmianie często jest oferowany sposób „łagodnego przejścia”, czyli przez jakiś czas można korzystać zarówno z sieci placówek poprzedniego, jak i aktualnego dostawcy usługi. Ta metoda sprawia, że przez okres przejściowy korzystający z abonamentów często mają mylne poczucie, że ich problem został rozwiązany.

Czy w takim razie, niezależnie od tego, który pakiet medyczny wybierze pracodawca, pracownik jest zawsze skazany na produkt, który nie do końca spełnia jego oczekiwania? Czy dział HR nie będzie z upływem czasu narażony na pretensje ze strony pracowników, że zapłacił za „bubel”, który „nie działa”? Czy pracownik będzie zmuszony do wykupienia usługi medycznej indywidualnie?

Jak rozwiązać problem pakietów medycznych?

Z naszego doświadczenia wynika, że istnieją zasadniczo cztery sposoby na realne rozwiązanie lub ograniczenie problemu:

  • gwarancja dostępu do danego specjalisty w ciągu konkretnego czasu (zazwyczaj 3-7 dni, w zależności od specjalisty),
  • refundacja usług w placówkach poza siecią,
  • wybór ubezpieczyciela posiadającego bardzo szeroką bazę placówek współpracujących,
  • podniesienie poziomu dostępu usługi (SLA).

Naszym zdaniem, popartym feedbackiem od klientów, zmiana powinna polegać przede wszystkim na wyborze odpowiedniego programu opieki medycznej, który uwzględnia jedno lub więcej z powyższych rozwiązań. Zdarza się, że dotychczasowy dostawca tak modyfikuje program, żeby spełnić oczekiwania klienta. Częściej jednak korzystniejszym rozwiązaniem jest zmiana dostawcy i zaprojektowanie całego programu od podstaw. Taki sposób jest też przez nas rekomendowany, gdyż umożliwia jednocześnie dostosowanie zakresu i warunków pakietu medycznego do rzeczywistych potrzeb klienta.

Problemów występujących w ubezpieczeniach zdrowotnych jest znacznie więcej. Produkty te są bardzo skomplikowane, a ich ocena bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia jest niezwykle trudna.

Jako broker ubezpieczeniowy zajmujemy się analizą Waszych potrzeb i problemów. Na tej podstawie proponujemy program, który sprawi, że opieka medyczna stanie się faktycznym benefitem spełniającym oczekiwania zarówno pracowników, działu HR, jak i pracodawców.

Krzysztof Gąsiorowski – Broker

Potrzebujesz pomocy w zakresie prywatnej opieki medycznej dla pracowników?

Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas

Może zainteresuje

Cię także: