Blog

Ubezpieczenie w branży IT – pytania i odpowiedzi cz. 1

W związku z dużą ilością pytań od naszych klientów dotyczących ubezpieczeń w branży IT zdecydowaliśmy się na wytypowanie kilku z nich i udzielenie Państwu rzeczowych odpowiedzi. Ze względu na obszerność powstałego materiału podzieliliśmy go na cztery części, opisujące różne aspekty ubezpieczenia w branży IT. W dzisiejszym artykule opiszemy, co wyróżnia tę branżę na tle innych i jaka polisa sprawdzi się najlepiej w przypadku informatyka.

Rodzaje ubezpieczeń OC dla branży IT

Na wstępnie ustalmy z jakimi „rodzajami” ubezpieczeń OC możemy spotkać się w przypadku branży IT:

  1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu świadczenia usług w zakresie IT (Professional Indemnity).
  2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zwane dalej OC działalności (General Liability).
  3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z klauzulą rozszerzającą zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność zawodową wynikającą ze świadczenia usług w zakresie IT.

Dowiedz się więcej na temat naszej oferty ubezpieczeniowej dla IT

Jakie ubezpieczenie dla IT wybrać?

Standardowe ubezpieczenie OC niejednokrotnie okazuje się zbędnym wydatkiem dla firm z branży IT, ponieważ swoim zakresem obejmuje głównie szkody osobowe i rzeczowe, których ryzyko wystąpienia przy takim profilu działalności jest niewielkie. Firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania lub integracją systemów informatycznych powinny zabezpieczyć się przede wszystkim przed wystąpieniem szkody polegającej na czystych stratach finansowych. Na rynku obecnie jest osiem towarzystw ubezpieczeniowych posiadających w swojej ofercie dedykowane produkty lub klauzule specjalnie przygotowane dla branży IT.

Programiści – podobnie jak przedstawiciele innych profesji, w których wymagana jest specjalistyczna wiedza, a ryzyko wystąpienia straty finansowej wysokie – mogą uzyskać odpowiednią ochronę, zawierając ubezpieczenie OC zawodowe (Professional Indemnity/Professional Liability/Errors&Omissions).

SPRAWDŹ TEŻ: 5 kluczowych wyłączeń w OC zawodowym dla IT

Branża IT jest w tym przypadku traktowana w dokładnie taki sam sposób jak inne branże w których: 

  • wymagana jest specjalistyczna wiedza (projektant, architekt, prawnik),
  • ryzyko spowodowania czystej straty finansowej jest niewspółmiernie wysokie do ryzyka spowodowania szkody majątkowej lub osobowej,
  • skutki błędów mogą wiązać się z bardzo wysokimi roszczeniami.

W branży IT zalecamy objęcie ochroną ubezpieczeniową usług w zakresie OC zawodowego. W niektórych przypadkach niezbędne będzie dodatkowe ubezpieczenie się w ramach OC działalności gospodarczej. Ubezpieczenie OC zawodowe oraz ubezpieczenie OC działalności nie wykluczają się, a uzupełniają. Nie zalecamy natomiast stosowania w ubezpieczeniu OC działalności klauzul rozszerzających ochronę o ryzyko związane z działalnością zawodową.

Może zainteresuje

Cię także: