Istotą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (General Liability/Public Liability) jest przyjęcie przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim przez ubezpieczonego, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone) lub kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy). Dotyczy to także szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego.

Prawidłowo skonstruowana polisa ubezpieczenia OC może być jednym ze skuteczniejszych sposobów na zabezpieczenie Twojej firmy.

Prowadzisz działalność gospodarczą i:

 • Ryzyko związane z jej prowadzeniem jest duże, ale nie posiadasz jeszcze polisy OC, bo nie wiesz jak się za to zabrać lub nie masz na to czasu.
 • Nie wiesz, jak właściwie zidentyfikować ryzyka związane z Twoją działalnością, a co za tym idzie – zawrzeć polisę ubezpieczenia OC, która zapewni Ci realną ochronę.
 • Masz już polisę OC ogólną, ale nie wiesz, czy jej zakres jest dobrze dopasowany do profilu Twojej działalności, a cena konkurencyjna rynkowo.
 • Twój kontrahent wymaga od Ciebie takiego ubezpieczenia lub Twoja obecna polisa nie spełnia wymagań nowego kontrahenta.
 • Oczekujesz wsparcia zarówno podczas szukania odpowiednich ofert, porównania zakresu ochrony u różnych ubezpieczycieli, negocjacji warunków oraz przy wyborze najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia.
 • Oczekujesz pomocy podczas likwidacji szkód.

Skontaktuj się z nami, a sprawdzimy jak możemy Ci pomóc

W jakich sytuacjach możesz zastosować polisę OC działalności?

 • Po 4 latach i 11 miesiącach od protokołu odbioru końcowego doszło do zalania budynku w wyniku wadliwie wykonanej instalacji hydraulicznej.
 • Kilka dni po oddaniu hotelu do użytkowania doszło do awarii instalacji przeciwpożarowej - zalało dwie kondygnacje budynku.
 • Pracownik firmy sprzątającej zapomniał zakręcić kran z wodą, która lała się przez całą noc.
 • Firma wykonująca elewacje zachlapała farbą samochody stojące przed budynkiem.
 • W wyniku przewiercenia kabla instalacji elektrycznej podczas prac remontowych, sklep (który był również podłączony pod ten kabel) nie mógł prowadzić swojej działalności.
 • Podczas prac budowlanych, w trakcie wykonywania wykopu doszło do zawalenia garażu w wyniku osunięcia się ziemi.
 • Sprzęt elektroniczny przekazany przez klienta do naprawy uległ uszkodzeniu.
 • Przypadkowo został zaprószony ogień w biurze, który przeniósł się na sąsiadujący lokal.
 • Pracownik uległ poważnemu wypadkowi podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Od czego zależy koszt ubezpieczenia?

 1. 1.
  Wysokość sumy gwarancyjnej (limit odpowiedzialności ubezpieczyciela).
 2. 2.
  Rodzaj działalności przyjętej do ubezpieczenia (PKD).
 3. 3.
  Wielkości firmy (przychody, liczba pracowników).
 4. 4.
  Zakres ubezpieczenia (zakres podstawowy zazwyczaj jest dość wąski, dlatego wymaga rozszerzania o odpowiednie klauzule).

Co zyskujesz, podejmując z nami współpracę?

Bezpieczeństwo

Możesz prowadzić firmę bez obaw o nieprzewidziane wydatki, bo skutki finansowe za szkody doznane przez osoby trzecie (w mieniu bądź osobowe) zostaną przeniesione na ubezpieczyciela.

Szybkie efekty

Stała współpraca z towarzystwami pozwoliła wypracować nam procedury, które umożliwiają efektywne pozyskiwanie najlepszych ofert w zakresie OC działalności.

Oszczędność pieniędzy

Znając doskonale branżę i oferty ubezpieczycieli, bardzo często udaje się nam znaleźć ofertę o szerszym i bardziej dopasowanym zakresie ochrony przy sporo niższej składce.

Wsparcie

W przypadku pojawienia się szkody z polisy, pomagamy w jej likwidacji. Nasz zespół to kilku specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w likwidacji szkód w największych zakładach ubezpieczeń.

Jeśli chciałbyś poznać szacunkowy koszt ubezpieczenia dla Twojej firmy, napisz do nas

Jak pomagamy naszym klientom:

 • Szukamy ofert ubezpieczenia nie tylko związanych z ogólnie prowadzoną działalnością - specjalizujemy się również w pozyskiwaniu ofert dedykowanych pod kontrakty.
 • Pomagamy oszacować wstępny koszt ubezpieczenia tak, abyście znali przewidywalny koszt związany z podpisaniem nowej umowy.
 • Doradzamy – naszym celem jest, aby ryzyka związane z prowadzoną działalnością były zabezpieczone w optymalny sposób. Staramy się zawsze znaleźć rozwiązanie, które pogodzi spełnienie wymogów z warunkami finansowymi.
 • Pomagamy w formułowaniu odpowiednich zapisów / wymogów ubezpieczeniowych w umowach z podwykonawcami tak, aby w jak najszerszym zakresie zapewnić Wam ochronę.
 • Pomagamy w formalnościach związanych z ubezpieczeniami w przetargach publicznych i niepublicznych.
 • Opierając się na wieloletnim doświadczeniu związanym z oceną ryzyka i likwidacją szkód, pomagamy wskazać najważniejsze ryzyka jakie generuje wykonywana przez Was działalność, tak aby maksymalnie ograniczyć zagrożenia oraz rozszerzyć odpowiedzialność ubezpieczeniową.
 • Pomagamy w procedurach związanych z likwidacją szkód. Mamy w tym zakresie szerokie doświadczenie - likwidowaliśmy szkody zarówno po stronie ubezpieczycieli, rzeczoznawców zewnętrznych, jak i brokerów ubezpieczeniowych.

Zainteresował Cię ten temat?

Chętnie opowiemy, jak jeszcze pomogliśmy naszym klientom

Poznaj inne produkty dla Twojej firmy