Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych – zwane potocznie Cyber – zapewnia ochronę przede wszystkim przed skutkami ataków hakerskich (w tym ransomware i zwrot kosztów okupu) na infrastrukturę ubezpieczonego, włączając w to również utracone korzyści i zwiększone koszty prowadzonej działalności. Ubezpieczyciel pokrywa również koszty wynajęcia informatyków śledczych, prawników oraz podmiotów specjalizujących się w usługach w zakresie zarządzania kryzysowego i public relations. 

Drugim istotnym elementem ubezpieczenia cyber jest ochrona w zakresie nałożonych kar administracyjnych. Ubezpieczyciel zwróci nie tylko wysokość opłaconych kar administracyjnych za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych (w tym RODO), ale również pokryje koszty, które wynikają z obowiązku zgłoszenia takiego incydentu do odpowiednich organów nadzoru i osób, których dane zostały naruszone.

Zwiększ bezpieczeństwo swojej firmy związane z posiadaniem systemów komputerowych oraz przetwarzaniem danych.

Prowadzisz Software House i:

  • Obawiasz się, że padniesz ofiarą ataku hakerskiego.
  • Obawiasz się kar administracyjnych z tytułu naruszenia poufności danych lub przetwarzasz duże ilości danych poufnych (w tym danych wrażliwych) lub danych o szczególnej wartości biznesowej.
  • Chciałbyś posiadać lub wzmocnić poziom bezpieczeństwa dostarczanego przez Twój zespół Security Operations Center (SOC), w tym m.in. zespół reagowania na incydenty cybernetyczne (Cyber Response Team).
  • Podpisanie nowej umowy z kontrahentem uzależnione jest od posiadania odpowiedniego ubezpieczenia Cyber lub rozpoczynasz nowy projekt i obawiasz się ryzyka związanego z jego realizacją.
  • Skala Twojej działalności jest już na tyle duża, że posiadanie ubezpieczenia stało się wymogiem zarówno zewnętrznym (ze strony kontrahentów), jak i wewnętrznym (wymóg zarządu).
  • Zastanawiasz się czy Twoja polisa posiada konkurencyjne warunki pod względem zakresu ochrony oraz pod względem finansowym (wysokość składki).
  • Nie masz czasu na samodzielne poszukiwanie ofert oraz wypełnianie wielu wniosków na różnych wzorach., potrzebujesz wsparcia ekspertów zarówno przy pozyskaniu ofert, jak i podczas likwidacji szkody.

W jakich sytuacjach możesz zastosować polisę ubezpieczenia Cyber?

1.

Atak ransomware

Twoje dane zostały zaszyfrowane. Hackerzy żądają okupu za ich odszyfrowanie. Ubezpieczyciel wypłaci nie tylko kwotę żądanego okupu, ale zwróci również koszty odtworzenia danych, których nie udało się odszyfrować, pokryje koszty związane z zaangażowaniem specjalistów w zakresie zarządzania kryzysowego, informatyki śledczej, public relations oraz wypłaci odszkodowanie za utracone korzyści.

2.

Kary administracyjne

W związku z naruszeniem poufności danych osobowych (RODO) nałożono na Twoją firmę karę administracyjną. Ubezpieczyciel zwróci nie tylko koszty jej pokrycia, ale również koszty poniesione na poinformowanie odpowiednich organów oraz osób, których dane zostały naruszone, koszty związane z zatrudnieniem specjalistów w zakresie public relations, koszty prawników, którzy byli zaangażowani w procedurę zgłoszenia naruszenia danych.

3.

Wysokie koszty

Ubezpieczyciel pokryje wszelkiego rodzaju koszty związane ze zbadaniem zasadności i wysokości wniesionego roszczenia, a w szczególności koszty postępowania sądowego, w tym koszty powołania kancelarii prawnych i innych podmiotów mających na celu ustalenie stanu faktycznego.

4.

Outsourcing ryzyka

Zawarcie polisy ubezpieczenia Cyber powoduje, że część Twoich ryzyk operacyjnych związanych bezpośrednio z posiadaniem, administrowaniem i przetwarzaniem danych oraz posiadaniem systemów komputerowych zostaje przeniesiona na ubezpieczyciela. Możesz podejmować się nowych projektów i zwiększać skalę działalności z jednoczesnym obniżeniem poziomu ryzyka.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz
więcej informacji

Co zyskujesz, podejmując z nami współpracę?

Czas i spokój

Każdy materiał merytoryczny dla naszych klientów jest przygotowywany w taki sposób, aby maksymalnie oszczędzał czas poświęcony na wybór konkretnego rozwiązania. Jednocześnie staramy się, aby dawał on jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy rekomendowana oferta jest w danej sytuacji najkorzystniejszą opcją wyboru.

Najnowsze rozwiązania

Specjalizujemy się w obsłudze ubezpieczeniowej branży IT. Skala, w jakiej działamy – liczba obsługiwanych klientów, wysyłanych zapytań, uzyskiwanych ofert – daje nam aktualną wiedzę na temat sytuacji rynkowej, przez co jesteśmy w stanie świadczyć nasze usługi na najwyższym poziomie.

Zrozumienie

Zarówno branża IT, jak i branża ubezpieczeniowa posługują się własnym słownictwem i opierają się na branżowych standardach. Przekładamy język ubezpieczeniowy naszym klientom IT i odwrotnie, przez co mamy pewność, że obie strony ze 100-procentowym przekonaniem zawierają umowy ubezpieczenia za naszym pośrednictwem.

Profesjonalne doradztwo

Udzielamy konsultacji naszym klientom. Wierzymy, że wiedza, którą pozyskaliśmy podczas wielogodzinnych rozmów z klientami z branży IT, a także licznych szkoleń w zakresie ubezpieczeń oraz prawa, pozwala nam na profesjonalne doradztwo dotyczące ograniczania ryzyka w spółkach IT.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczenia Cyber?

Poznaj inne produkty dla Twojej firmy: