Ubezpieczenie należności handlowych ma za zadanie ochronę przedsiębiorstwa w przypadku nieopłacania przez kontrahentów należnych faktur za wykonane usługi lub sprzedane produkty. W ramach ubezpieczenia należności Twoja firma może korzystać z usług bieżącego monitorowania i raportowania Twoich klientów, a w przypadku gdy Twoi klienci utracą zdolność do regulowania zobowiązań lub staną się trwale niewypłacalni – zostanie wypłacone Tobie odszkodowanie.  

Odszkodowanie w ramach ubezpieczenia należności będzie wypłacone w sytuacji, gdy płatnik nie będzie przewlekle regulował zobowiązania wynikającego z faktury lub umowy albo będzie trwale niewypłacalny 

Ubezpieczenie należności handlowych może stanowić zabezpieczenie dla utrzymania płynności finansowej w przypadku nieregulowania zobowiązań przez kontrahentów.

Jeżeli w Twojej firmie:

  • Kontrahenci opóźniają spłatę zobowiązań.
  • Masz wielu zagranicznych kontrahentów na całym świecie.
  • Koszty windykacji należności są dla Twojej firmy sporym obciążeniem.
  • Brak zapłaty przez kontrahenta może wiązać się z utratą cash flow w Twojej firmie.
  • Musisz zatrudniać prawników znającym prawo lokalne Twojego kontrahenta, aby móc ruszyć z procedurą ściągania zobowiązań.
  • Chciałbyś mieć dostęp do oceny standingu Twoich partnerów.
  • Windykacja należności obciąża firmę nie tylko finansowo, ale także czasowo menedżerów.
  • Chciałbyś zminimalizować ryzyko niezapłaconego zobowiązania przez Twoich kontrahentów.

Ubezpieczenie należności handlowych może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem

Skontaktuj się już dziś z naszym doradcą

Od czego zależy koszt ubezpieczenia?

1.

Wysokość obrotu z kontraktów przyjętych do ubezpieczenia.

2.

Skala Twojej działalności (zakres terytorialny).

3.

Branża, w której działasz.

4.

Historia szkodowa (czy były ponoszone straty z tytułu braku zapłaty).

5.

Usługi dodatkowe: monitoring, badanie wiarygodności podmiotu.

Chcesz dowiedzieć się więcej

Na temat ubezpieczenia należności handlowych?

Poznaj inne produkty dla Twojej firmy