Ubezpieczenie podróży służbowych dedykowane jest firmom, które chcą zabezpieczyć siebie oraz swoich pracowników na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych podczas zagranicznych wyjazdów służbowych.

Zawarcie ubezpieczenia możliwe jest w dwóch wariantach:  

Ubezpieczenie grupowe bezimienne – należy podać szacunkową ilość dni ochrony do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy (tzw. osobodni). Jest to najczęściej wybierany wariant ze względu na szeroki zakres ochrony, atrakcyjną składkę oraz brak konieczności zgłaszania osób do ubezpieczenia przed każdym wyjazdem.  

Ubezpieczenie indywidualne – należy podać imię i nazwisko osoby udającej się w podróż, okres trwania ubezpieczenia (termin, w jakim będzie się odbywała podróż) oraz kraj będący celem podróży.  

Zapewnij sobie oraz swoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas zagranicznych podróży służbowych.
 

Podstawowy zakres świadczeń może obejmować: 

 • Pokrycie kosztów leczenia za granicą.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podczas wyjazdu służbowego.
 • Pokrycie kosztów akcji ratunkowej.
 • Pokrycie kosztów transportu medycznego do kraju.
 • Ubezpieczenie bagażu.
 • Szeroki pakiet assistance w podróży.
 • Pokrycie kosztów ochrony prawnej.

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Od czego zależy i jaki jest koszt ubezpieczenia? 

Koszt ubezpieczenia zależy od deklarowanej liczby osobodni (liczba osób, które przebywają na wyjeździe zagranicznym pomnożona przez ilość dni trwania wyjazdu).

Koszt ubezpieczenia zależy również od wysokości limitu odpowiedzialności na poszczególne świadczenia.

Stawki za 1 osobodzień przy wysokich limitach odpowiedzialności oraz szerokim zakresie ochrony wynoszą ok. 10-20 zł.

Przykładowy roczny koszt polisy:
100 osobodni - składka 1 400 zł 
300 osobodni - składka 3 600 zł 
500 osobodni - składka 5 000 zł

Co możemy dla Ciebie zrobić w zakresie ubezpieczenia podróży służbowych?  

 • Wspólnie ustalimy potrzeby dotyczące zakresu ubezpieczenia.
 • Ustalimy szacunkową ilość osobodni do wykorzystania przez Twoją firmę. 
 • Zweryfikujemy rynek ubezpieczycieli w celu pozyskania ofert dostosowanych do Twoich potrzeb.
 • Przedstawimy porównanie ofert z zaznaczeniem wad i zalet kluczowych propozycji. 
 • Zajmiemy się pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą polisy.

Poszukujesz kompleksowej ochrony dla swoich pracowników?

Sprawdź, jak jeszcze możemy Ci pomóc

Poznaj inne produkty dla Twojej firmy