Blog

  • Strona główna
  • Blog
  • Polisa Cyber jako narzędzie do zarządzania bezpieczeństwem Twojej sieci

Polisa Cyber jako narzędzie do zarządzania bezpieczeństwem Twojej sieci

Jak ograniczyć skutki ataków hackerskich?

W obecnych czasach praktycznie każdy podmiot narażony jest na ataki hackerskie. Rozwiązania w postaci sprzętu i oprogramowania ograniczającego skutki incydentów cybernetycznych oraz odpowiednich procedur ograniczających dostęp niepożądanych osób do własnej infrastruktury, nie zawsze są wystarczające. Możliwość przeniesienia istotnej części ryzyk związanych z konsekwencjami tego typu zdarzeń zapewnia ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych.

Rolą ubezpieczenia zwanego potocznie Cyber jest przede wszystkim pokrycie kosztów własnych, które są wynikiem ataków hackerskich, włączając w to również utracone korzyści i zwiększone koszty prowadzonej działalności. W ramach zawartej umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel pokrywa m.in. wydatki związane z wynajęciem specjalistów odpowiedzialnych za ograniczenie skutków przeprowadzonego ataku.

Drugim istotnym elementem ubezpieczenia Cyber (ryzyk cybernetycznych) jest ochrona w zakresie nałożonych kar administracyjnych. Ubezpieczyciel zwróci nie tylko kwoty zapłaconych kar za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych (w tym m.in. RODO), ale również pokryje koszty, które wynikają z obowiązku zgłoszenia takiego incydentu do odpowiednich organów nadzoru i osób, których dane zostały naruszone.

Dowiedz się więcej
Case study, czyli jak ubezpieczyć skomplikowane ryzyko (i zrobić to dobrze)
Wiedza w pigułce

Pobierz ulotkę

Pobierz

Dodatkowe korzyści z posiadania ubezpieczenia Cyber

Powyższe zakresy ochrony to już standard, który jest oferowany przez wszystkich ubezpieczycieli w zasadzie „od ręki”. W ostatnim czasie można jednak zauważyć, że ubezpieczenia Cyber ewoluują, zmierzając w stronę rozszerzenia o usługi zaliczane do tzw. assistance. Ubezpieczyciele, którzy posiadają bardzo mocno rozwinięte linie produktowe Cyber dodali dwie istotne usługi – SOC i Cyber Response Team – mające na celu aktywną ochronę w zakresie network security dla ubezpieczanych firm.

SPRAWDŹ TEŻ: Ogromne koszty prawne spółki IT w sporze z kontrahentem – przykład z życia wzięty

Usługa SOC

Jedną z dodatkowych korzyści wynikających z posiadania polisy od ubezpieczyciela specjalizującego się w ubezpieczeniach Cyber są ich zespoły SOC (Security Operations Center). Zespoły SOC śledzą każdy niestandardowy ruch na zasobach ubezpieczonego. Dzięki temu firma posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci podmiotu weryfikującego na bieżąco, czy jego infrastruktura nie padła ofiarą ataku hackerskiego.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach dla branży IT

Mieliśmy już kilka razy do czynienia z sytuacjami wykrycia przez ubezpieczyciela niestandardowego ruchu w sieci ubezpieczonych za naszym pośrednictwem klientów. Ubezpieczyciel wskazał wszystkie istotne informacje oraz sugestie dotyczące sposobu postępowania w danym przypadku.

Usługa Cyber Response Team

Drugą z dodatkowych korzyści ubezpieczenia Cyber jest posiadanie przez ubezpieczycieli własnych zespołów lub współpraca z zewnętrznymi zespołami reakcji na zdarzenie tzw. Cyber Response Team. Tego rodzaju zespoły działają na zlecenie ubezpieczycieli 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Są odpowiedzialne m.in. za reagowanie na naruszenia bezpieczeństwa, wirusy i inne potencjalne oraz katastrofalne incydenty w przedsiębiorstwach.

Zespoły Cyber Response Team pomagają ograniczać skutki zdarzeń cybernetycznych poprzez niezwłoczne zaangażowanie odpowiednich podmiotów. Mowa tutaj o eksperckich spółkach wykonujących swoje usługi m.in. w zakresie informatyki śledczej, zarządzania incydentem cybernetycznym, zarządzania kryzysowego, public relations, kancelarie prawne itp.

Podsumowanie

Doświadczenia spółek IT oraz ubezpieczycieli jednoznacznie wskazują na to, że im wcześniej podejmiemy odpowiednie kroki w celu minimalizacji ryzyka przeprowadzenia ataku hackerskiego oraz (w przypadku skutecznego ataku) im wcześniej podejmiemy kroki w celu ograniczenia jego skutków, tym bardziej możemy zmniejszyć konsekwencje tego rodzaju zdarzeń.

SPRAWDŹ TEŻ: 5 kluczowych wyłączeń w OC zawodowym dla IT

Odpowiednie ubezpieczenie Cyber spełnia obydwie te funkcje, gdyż zapewnia zarówno szybkie wykrycie zdarzenia, jak i skuteczne odparcie ataku.

Piotr Cholewczyński – Broker 

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia Cyber?

Napisz do nas!

Może zainteresuje

Cię także: