Blog

  • Strona główna
  • Blog
  • Jak uchronić się przed zawodowymi konsekwencjami nieszczęśliwego wypadku?

Jak uchronić się przed zawodowymi konsekwencjami nieszczęśliwego wypadku?

Niezdolność do pracy – czy jesteś na nią narażony? 

Dla większości z nas praca to nieodłączny element codziennego życia, będący źródłem zawodowego spełnienia, ale przede wszystkim utrzymania. Dlatego trudno sobie wyobrazić, że na skutek nieszczęśliwego wypadku moglibyśmy już do niej nigdy nie wrócić. Raporty policyjne oraz GUS są jednak nieubłagane:

W 2020 r. ilość osób poszkodowanych w wypadkach drogowych w Polsce wyniosła 28 954, natomiast ilość osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy 62 740.

Jak wobec tego zabezpieczyć finansowo przyszłość swoją i swoich najbliższych? Ubezpieczając się od niezdolności do pracy.

Finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy

Według obowiązującej w polskim prawie definicji, niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Warunkiem przyznania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jest nie tylko orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, ale także posiadanie wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych, co zwłaszcza w przypadku młodych osób, nie zawsze jest proste. Kwota ewentualnej renty wynosi przeciętnie ok. 1600 zł miesięcznie, co zdecydowanie nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania oraz kosztów  związanych z leczeniem (źródło: ZUS).

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy

Dlatego duża część towarzystw ubezpieczeniowych oferuje w ramach grupowego ubezpieczenia na życie dodatkowe umowy rozszerzające zakres ochrony o „całkowitą (trwałą) niezdolność do pracy”, czyli ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

83% Polaków uważa, że ubezpieczenie jest przydatne, gdy w życiu dzieją się złe rzeczy.

Definicje całkowitej niezdolności do pracy stosowane przez różnych ubezpieczycieli sprowadzają się do tego, że:

  • jest to niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy w dowolnym zawodzie, trwająca co najmniej przez okres 12 miesięcy;
  • oznacza niemożność wykonywania przez ubezpieczonego w przewidywalnej przyszłości jakiejkolwiek pracy lub działalności, z tytułu której mógłby otrzymywać wynagrodzenie lub która przynosiłaby dochód.

Standardowo towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci świadczenie z tytułu ubezpieczenia niezdolności do pracy tylko w przypadku, gdy osoba ubezpieczona nie będzie mogła wykonywać jakiejkolwiek pracy zarobkowej – oczywiście ze względu na konsekwencje wypadku lub choroby. Brak możliwości pracy w swoim dotychczasowym zawodzie bądź też wyuczonej profesji nie będzie uprawniał do otrzymania wypłaty z tego ryzyka.

W ubezpieczeniach liczą się niuanse.

Zabezpiecz się finansowo na wypadek niezdolności do pracy

Zdajemy sobie sprawę, że wiele czynników może wpłynąć na niezdolność do pracy w zawodzie IT, dlatego też zawsze szczegółowo analizujemy oferty towarzystw pod każdym kątem. Bardzo często z sukcesem wprowadzamy do przedstawionych ofert zmiany, które diametralnie poprawiają warunki ubezpieczenia.

Niuanse sprawiają, że w przypadku poważnych zdarzeń wysokość otrzymanych świadczeń może być wielokrotnie wyższa. Dlatego też warto dokładnie weryfikować poszczególne elementy w ofercie lub polisie, zwracając uwagę na detale, definicje oraz wyłączenia.

Aleksandra Woźniakowska – Młodszy broker

Potrzebujesz naszego wsparcia przy wyborze właściwego ubezpieczenia

dla Twoich pracowników?

Napisz do nas

Może zainteresuje

Cię także: