Blog

Grupowe ubezpieczenie na życie – przesłanki odmowy świadczenia

Media co jakiś czas informują o przypadkach, w których ubezpieczyciel mimo, że pobierał składki od ubezpieczonych w ramach grupowego ubezpieczenia na życie, odmówił wypłaty świadczenia. I nie chodzi tu wcale o sytuację, kiedy nie minęła jeszcze karencja na dane zdarzenie czy też kiedy zdarzenie było objęte wyłączeniem w warunkach ubezpieczenia. Mowa o kwestiach formalnych, które nie zostały zweryfikowane przez żadną ze stron na etapie składania deklaracji.

Jedna z ostatnich takich spraw dotyczyła odmowy wypłaty świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonej. W trakcie śledztwa prokuratury (które zostało umorzone) okazało się, że ubezpieczona w deklaracji nie zaznaczyła zgody na przetwarzanie danych o swoim stanie zdrowia (mimo, że zgoda ta była dobrowolna). Rzecznik Finansowy stwierdził, że jeżeli ubezpieczyciel przyjął deklarację, nie zgłaszając do niej żadnych zastrzeżeń oraz pobierał składki to jest to równoznaczne z tym, że ochrona ubezpieczeniowa była świadczona. Do zmiany decyzji przez ubezpieczyciela i wypłaty należnego świadczenia doszło dopiero po nagłośnieniu sprawy w telewizji.

Duże kontrowersje budzi także kwestia stosowania klauzul pre-existing medical conditions (PMC) w kontekście pozyskiwania przez ubezpieczycieli informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych. Często bowiem towarzystwa nie przeprowadzają ankiet zdrowia, zawierają umowę z ubezpieczonym, a następnie odmawiają wypłaty świadczenia na podstawie klauzuli PMC. Przypadki tego typu można by mnożyć – o jednej z takich spraw można przeczytać tutaj. Wnioski, jakie płyną z wyroku sądu są takie, że to na ubezpieczycielu ciąży obowiązek szacowania ryzyka – i temu mają służyć pytania o stan zdrowia. Skoro zaś ubezpieczyciel nie dokonuje weryfikacji stanu zdrowia ubezpieczonego przed zawarciem umowy to znaczy, że okoliczności te uznaje za nieistotne i nie mogą one prowadzić do wyłączenia jego odpowiedzialności.

Jako broker odpowiadamy nie tylko za wdrożenie programu ubezpieczenia w firmie, ale również za wypłatę należnego świadczenia. Uczestniczymy w procesie likwidacji szkód na każdym jego etapie i w przypadku jakichkolwiek problemów nigdy nie zostawiamy naszych klientów bez pomocy.

 

Jeżeli chciałbyś poznać oferty na ubezpieczenie grupowe albo sprawdzić czy twoja aktualna umowa jest atrakcyjna rynkowo

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Może zainteresuje

Cię także: